Benvinguda

El departament de Tecnologia d’Aliments (DTA) es crea l’any 1992, a la Universitat de Lleida (UdL), institució creada en aquesta mateixa data per Llei del Parlament de Catalunya. Recull el llegat del departament d’igual nom que ja existia a Lleida al 1987, abans de la refundació de la UdL, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es tracta d’un departament pluridisciplinar que inclou a personal adscrit a dues àrees de coneixement diferents, Tecnologia d’Aliments i Nutrició i Bromatologia, que es complementen perfectament per abastar d’una forma integral tot allò relacionat amb el procés de fabricació i conservació dels aliments, des de l’entrada de les matèries primeres a la indústria alimentària, el seu processat i les diferents tecnologies que se’ls hi pot aplicar, passant per l’avaluació de les seves propietats nutricionals, sense oblidar aspectes relacionats amb la seguretat alimentària i la qualitat final dels aliments.

Segons les dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la indústria agroalimentària és la principal activitat de la indústria manufacturera europea, que representa el 15% de la seva facturació total i un valor superior als 1.017.000 milions d’euros. A Espanya, la indústria de l’alimentació i begudes és la primera activitat industrial, que representa el 20,5% de les vendes netes de productes, el 18,4% de persones ocupades, i el 15,1% del valor afegit. El DTA contribueix a aquesta activitat a l’alça que forma als professionals que en propers anys dirigiran aquest sector capital per l’economia del país, i portant a terme I+D+i de qualitat en estreta col·laboració amb les indústries del sector.

En l’aspecte docent, el DTA juga un paper molt important a les següents titulacions de grau de la UdL.

 

- Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

- Grau en Nutrició Humana i Dietètica

- Grau en Biotecnologia

- Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

- Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia (Campus Igualada)

Per altra banda és el departament responsable i coordinador del Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària i participa activament en la docència del Màster en Enginyeria Agronòmica.

Respecte a la recerca desenvolupada, el DTA es centra en els aspectes següents:

- Antioxidants.
- Qualitat Nutricional dels Aliments.
- Enginyeria i enzimologia d’aliments.
- Micologia aplicada.
- Noves tecnologies de processament d’aliments.
- Postcollita.

El Departament de Tecnologia d’Aliments té 6 investigadors entre el 2% dels més citats al món

Un total de 17 investigadores i investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) es troben a la base de dades dels científics més citats arreu del món, elaborada per experts de la Universitat de Stanford (Estats Units), l'empresa de cienciometria SciTech Strategies Inc. i l'editorial científica Elsevier. En la darrera actualització, realitzada al 2020 amb dades fins el 2019, la UdL ha passat de tenir 6 a 17 representants entre les 159.000 persones més destacades en 20 camps científics al llarg de la seua carrera. D'aquests, 10 fan recerca a Agrotecnio, i en particular 5 provenen del departament de Tecnologia d’Aliments: Olga Martín (lloc 92.488), Sonia Marín (lloc 115.072), Albert Ibarz (lloc 130.000), Robert Soliva (lloc 136.148), i Maria José Motilva (lloc 142.830). Mesurant només la producció científica del 2019, s’incorpora Laura Salvia (lloc 81.314).

Segons la directora del Departament de Tecnologia d’Aliments, Sonia Marín, “que el nostre departament tingui 6 investigadors en aquesta llista és el resultat de la dedicació i el compromís per una feina ben feta en recerca els darrers anys del conjunt del personal investigador del departament, caldrà esmerçar esforços i mitjans per seguir el mateix camí en el futur”.