Localització

Departament de Tecnologia d'Aliments

???label.ubicacion.name???
Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari
???label.ubicacion.city???
Lleida
???label.ubicacion.address???

Av Rovira Roure 191, 25198 Lleida